Uzņēmumos ar vismaz 50 darbiniekiem regulāri notiek konsultācijas ar Sociālo un ekonomisko komiteju (KSE), kas tiek aicināta formulēt viedokli par uzņēmuma stratēģiskajām ievirzēm, tā ekonomisko un finansiālo situāciju, sociālo politiku, kā arī kā arī darba apstākļi un nodarbinātība.
Ar CSE laiku pa laikam konsultējas arī noteiktās situācijās, jo īpaši pārstrukturēšanas un darbaspēka samazināšanas, kolektīvas atlaišanas ekonomisku iemeslu dēļ (tostarp CSE uzņēmumos ar mazāk nekā 50 darbiniekiem), drošības, atgūšanas un tiesas likvidācijas gadījumā. .
Lai efektīvi izmantotu savas prasmes, CSE locekļiem ir piekļuve ekonomikas, sociālajai un vides datubāzei.

Uzņēmumi ar mazāk nekā 50 darbiniekiem pdf CSE 11-49 darbinieki | Kā to ieviest manā uzņēmumā no 11 līdz (…) Lejupielādēt (578 KB) Uzņēmumi ar 50 vai vairāk darbiniekiem pdf CSE | Kā to ieviest savā biznesā? Lejupielādēt (904.8 KB) Kādai informācijai PMP ir piekļuve?

Visa informācija, ko darba devējs dara pieejamu PSP un kas tiks īpaši izmantota saistībā ar