Drukāt draudzīgs, PDF un e-pasts

Eiropas tiesību aktiem ir arvien lielāka nozīme iekšējās darba tiesībās (jo īpaši Eiropas direktīvās un abu Eiropas augstāko tiesu judikatūrā). Kustību vairs nevar ignorēt kopš Lisabonas līguma piemērošanas sākuma (1. gada 2009. decembrī). Plašsaziņas līdzekļi arvien biežāk atkārto debates, kuru avoti ir Eiropas sociālajās tiesībās.

Tāpēc zināšanas par Eiropas darba tiesībām ir svarīga pievienotā vērtība juridiskajā apmācībā un praksē uzņēmumos.

Šis MOOC ļauj iegūt zināšanu bāzi Eiropas darba tiesībās, lai:

  • lai nodrošinātu labāku juridisko noteiktību uzņēmuma lēmumiem
  • lai īstenotu tiesības, ja Francijas tiesību akti neatbilst

Vairāki Eiropas eksperti īpaši izgaismoja dažas šajā MOOC pētītās tēmas, piemēram, veselības aizsardzību un drošību darbā vai Eiropas sociālās attiecības.

Turpiniet lasīt rakstu sākotnējā vietnē →

LASĪT  Daudzdimensiju datu analīze