Arodveselības medicīniskā kartotēka: medicīniskā konfidencialitāte

Savas informatīvās un profilakses vizītes laikā arodslimību ārsts noformē darbinieka arodveselības medicīnisko lietu (Darba kodeksa R. 4624-12 art.).

Šo vizīti var veikt arī ārsta darbinieks, arodveselības interns vai medmāsa (Darba kodekss, L. 4624-1. Art.).

Šajā arodveselības medicīniskajā dokumentācijā tiek apkopota informācija par darbinieka veselības stāvokli pēc iedarbības, kas viņam bijusi pakļauta. Tajā iekļauti arī arodslimību ārsta atzinumi un priekšlikumi, piemēram, piemēram, ieteikumi amata maiņai darbinieka veselības stāvokļa dēļ.

Pārklājuma nepārtrauktības dēļ šo lietu var paziņot citam arodslimību ārstam, ja vien darbinieks neatsakās (Darba kodekss, L. 4624-8. Art.).

Šis fails tiek glabāts saskaņā ar medicīnisko konfidencialitāti. Tādējādi tiek nodrošināta visu datu konfidencialitāte.

Nav, neatkarīgi no norādītā iemesla jums nav atļauts pieprasīt savu darbinieku medicīnisko dokumentāciju.

Jums jāzina, ka darbiniekam ir iespēja pārsūtīt savu lietu ...