Slimības atvaļinājums: darba līguma apturēšana

Slimības atvaļinājums pārtrauc darba līgumu. Darbinieks vairs nenodrošina savu darbu. Ja viņš atbilst tiesībām uz nosacījumiem, primārā veselības apdrošināšanas fonds katru dienu maksā sociālā nodrošinājuma pabalstus (IJSS). Jums var prasīt maksāt arī papildu algu:

vai nu, piemērojot Darba kodeksu (L. 1226-1. pants); vai nu, piemērojot jūsu koplīgumu.

Tāpēc prombūtne slimības dēļ ietekmē algas lapas izveidi, jo īpaši to, vai jūs praktizējat algu uzturēšanu.

Pat ja tiek pārtraukts darba līgums darbiniekam, kurš atrodas slimības atvaļinājumā, viņam jāievēro saistības, kas saistītas ar viņa darba līgumu. Viņam tas nozīmē lojalitātes pienākuma ievērošanu.

Slimības atvaļinājums un lojalitātes pienākuma ievērošana

Atvaļinājumā esošais darbinieks nedrīkst kaitēt darba devējam. Tādējādi, ja darbinieks nepilda saistības, kas izriet no viņa darba līguma labticīgas izpildes, jūs, visticamāk, ...

Turpiniet lasīt rakstu sākotnējā vietnē →

LASĪT  PROCESS: veselības veicināšana sporta klubos