Daļēja darbība: apmaksāta atvaļinājuma iegūšana

Daļēja darbība tiek izveidota, kad uzņēmums ir spiests samazināt vai uz laiku pārtraukt savu darbību. Sistēma ļauj kompensēt darbiniekus, neskatoties uz nenostrādātajām stundām.

Ņemiet vērā, ka periodi, kad darbinieki tiek nodarbināti daļēji, tiek uzskatīti par efektīvu darba laiku apmaksāta atvaļinājuma iegūšanai. Tādējādi, aprēķinot iegūtā apmaksātā atvaļinājuma dienu skaitu, tiek ņemtas vērā visas nestrādātās stundas (Darba kodekss, art. R. 5122-11).

Nav, jūs nevarat samazināt apmaksāto brīvdienu skaitu, ko darbinieks ieguvis daļējas aktivitātes dēļ.

Darbinieks nezaudē apmaksātas atvaļinājuma dienas periodu dēļ, kad viņš tiek nodarbināts daļēji.

Daļēja aktivitāte: RTT dienu iegūšana

Var rasties arī jautājums par RTT dienu iegūšanu. Vai jūs varat samazināt RTT dienu skaitu daļējas darbības periodu dēļ? Atbilde nav tik vienkārša kā apmaksātu atvaļinājuma dienu iegūšana.

Patiešām, darba laika samazināšana ir atkarīga no jūsu koplīguma. Atbilde būs atšķirīga, ja iegūs RTT