Apmaksāts atvaļinājums: tiesības

Apmaksāts atvaļinājums principā jāizmanto katru gadu. Darbiniekam vairāk nekā tiesības ir pienākums atpūsties no sava darba.

Darbiniekiem ir tiesības uz atvaļinājumu 2,5 darba dienas mēnesī, t.i., 30 darba dienas (5 nedēļas) par pilnu darba gadu.

Atsauces periods atvaļinājuma iegūšanai ir noteikts ar uzņēmuma līgumu vai, ja tas nav, ar koplīgumu.

Ja nav līguma nosacījumu, garantēšanas periods ir plānots no iepriekšējā gada 1. jūnija līdz kārtējā gada 31. maijam. Šis periods ir atšķirīgs, ja uzņēmums ir saistīts ar apmaksātu atvaļinājumu fondu, piemēram, ar būvniecības nozari. Šajā gadījumā tas ir noteikts 1. aprīlim.

Apmaksāts atvaļinājums: iestatiet paņemto periodu

Apmaksātas brīvdienas tiek ņemtas laika posmā, kas ietver periodu no 1. maija līdz 31. oktobrim. Šis noteikums ir sabiedriskās kārtības.

Darba devējam jāuzņemas iniciatīva par atvaļinājumu, kā arī izlidošanas kārtība viņa uzņēmumā.

Atvaļinājuma periodu var noteikt ar uzņēmuma līgumu vai, ja tas nav izdarīts, ar jūsu koplīgumu.

, ir iespējams vienoties par iestatīšanas periodu