Pastāv divu veidu daļēja darbība ar dažādu atbalsta līmeni apmācībai:

Daļēja aktivitāte (PA): FNE atbalsta pamatā ir 70% no izglītības izmaksām (un vairs nav 100%, kā tas bija līdz 31. gada 10. oktobrim). Daļēja ilgtermiņa darbība (APLD): FNE atbalsts ir balstīts uz 2020% no izglītības izmaksām, un griesti ir noteikti vidēji 80 eiro vienam darbiniekam gadā (t.i., 6000 eiro, piemērojot 4800%). .

Abos gadījumos papildu izmaksas, piemēram, izmitināšanas, ēdināšanas un transporta izmaksas, var segt, pamatojoties uz vienotu likmi EUR 2,00 bez nodokļiem (EUR 2,40 ar nodokli) par katru apmācības stundu. klātienes, ko apliecina pabeigšanas apliecība bez cita veida pamatojuma (šīs izmaksas jānorāda, pieprasot samaksu).
Atlīdzības izmaksas, kuras jau finansē ar daļēju darbību, vienmēr netiek iekļautas.

NOUVEAU : no 1. novembra par apmācībām, kas sākas pirms 2021. gada marta, Uniformation sedz darba devēja atlikušo daļu.

Atbalsts attiecas tikai uz apmācības periodiem, kas pabeigti daļējās aktivitātes laikā.

Gadījumā…