Francijas aizjūras teritorijām šodien ir jāpieņem vairāki izaicinājumi, kas ietekmē ekoloģiskos, ekonomiskos un sociālos aspektus.

Šis kurss sniedz labāku izpratni par ilgtspējīgas attīstības nepieciešamību Francijas aizjūras teritorijās, un tā mērķis ir parādīt, ka cilvēki un dalībnieki jau ir iesaistīti šajos jautājumos visās aizjūras teritorijās.

Šis kurss sastāv no 3 daļām:

1. daļa izskaidro, kas ir 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi, universāli, nedalāmi, īsts ilgtspējīgas attīstības kompass starptautiskā līmenī.

Neaizsargātības samazināšana pret globālajām pārmaiņām, cīņa pret nabadzību un atstumtību, atkritumu un piesārņojuma kontrole, oglekļa neitralitātes izaicinājums: 2. daļā ir izklāstīti galvenie ilgtspējīgas attīstības un pārejas izaicinājumi, kas jārisina visās aizjūras teritorijās.

Visbeidzot, 3. daļa sniedz jums atsauksmes no uzticīgiem cilvēkiem un dalībniekiem, partnerības iniciatīvām, kas izstrādātas trīs okeānos.