Līdz šī kursa beigām jūs varēsiet:

  • parāda augsņu un to izmantošanas lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā galveno vietu klimatā.
  • atbalstīt un attīstīt lauksaimniecības veidus, kas spēj risināt problēmas, kas saistītas ar klimata pārmaiņām un nodrošinātību ar pārtiku (no darbības viedokļa).

Apraksts

Lauksaimniecības un mežsaimniecības loma klimata pārmaiņās ir daudzveidīga. Tie attiecas uz vairākiem dalībniekiem, un tos var aplūkot vairākos mērogos un dažādās zinātnes disciplīnās.

MOOC “Augsne un klimats”. vēlas izskaidrot šo sarežģītību un jo īpaši augsnes lomu. Ja arvien vairāk dzirdam “Augsnes oglekļa piesaiste ir veids, kā mazināt klimata pārmaiņas un pielāgoties tām”, ir jāsaprot:

  • kāpēc un cik lielā mērā šis apgalvojums ir patiess
  • kā augsnes oglekļa uzglabāšana mazina klimata pārmaiņas un ietekmē augsnes un ekosistēmas darbību
  • kādi ir iesaistītie procesi un kā mēs varam ietekmēt šos procesus
  • kādi ir riski, šķēršļi un rīcības sviras, lai izstrādātu stratēģiju, kuras mērķis ir…

Turpiniet lasīt rakstu oriģinālajā vietnē →