Lai kāds būtu jūsu darbs uzņēmējdarbībā, jums ir jāpiedalās, jāorganizē un jāvada sanāksmes. Šīs apmācības nepilnas stundas laikā piedāvā rīku komplektu, lai pareizi sagatavotos, sāktu un noslēgtu sanāksmes. Šajā kursā jūs redzēsiet dažādus sanāksmju veidus, dalībnieku attieksmi un dažus būtiskus komunikācijas noteikumus.

Jūs arī apgūsit daudzas atvieglošanas un sanāksmju regulēšanas metodes. Šīs apmācības ir bagātinātas ar trīs sanāksmju scenārijiem, lai ilustrētu to, ko varējāt atcerēties. Tāpat šie scenāriji ļaus analizēt dažādus būtiskos elementus, lai sagatavotos sanāksmēm dažādās situācijās...

Turpiniet lasīt rakstu oriģinālajā vietnē →