Apmaksāts atvaļinājums: noteiktie vai mainītie datumi, dalīts atvaļinājums

Kopš pirmās dzemdības jūs varat pieprasīt saviem darbiniekiem izmantot apmaksātu atvaļinājumu (CP) un modificēt jau apstiprinātos KP datumus, neievērojot Darba kodeksa vai jūsu koplīgumu (uzņēmuma līgums, kolektīvs).

Taču esiet piesardzīgs, šī iespēja ir ierobežota. Tas ir izveidots ar 25. gada 2020. marta rīkojumu, un tas ir pakļauts koplīguma piemērošanai, kas ļauj jums 6 apmaksāta atvaļinājuma dienu laikā un ievērot brīdinājuma termiņu, ko nevar samazināt līdz mazāk nekā vienai brīvai dienai. :

izlemt par piešķirto atvaļinājumu dienām, tostarp pirms tā perioda sākuma, kurā tās paredzēts izmantot; vai vienpusēji mainīt apmaksāta atvaļinājuma ņemšanas datumus.

Koplīgums var arī pilnvarot jūs:

sadalīt atvaļinājumu uz pusēm, nesaņemot darbinieka piekrišanu; noteikt atvaļinājuma datumus, nepieprasot piešķirt vienlaicīgu atvaļinājumu jūsu uzņēmumā strādājošiem līdzdarbiniekiem un partneriem, kuriem ir saistošs civilās solidaritātes līgums.

Sākotnēji periods ...