Daudzi uzdevumi šodien gulstas uz pašvaldībām. Starp šīm darbībām ir civilstāvokļa saglabāšana, kas atbilst noteiktam tiesiskajam režīmam: privāttiesību režīmam.

Patiešām, mērs un viņa vietnieki ir reģistratori. Šīs misijas ietvaros mērs darbojas valsts vārdā, bet nevis prefekta, bet gan prokurora pakļautībā.

Civilstāvokļa dienestam caur dzimšanas, atzīšanas, miršanas, PACS un laulību slēgšanu ir būtiska nozīme gan katram indivīdam, gan arī valstij, valsts pārvaldes iestādēm un visām organizācijām, kurām ir jāzina valsts tiesiskā situācija. pilsoņiem.

Šo apmācību mērķis ir iepazīstināt jūs ar galvenajiem noteikumiem, kas attiecas uz civilstāvokli caur 5 treniņu sesijas kas aptvers šādas tēmas:

  • civilstāvokļa aktu reģistrētāji;
  • dzimšana ;
  • kāzas
  • miršana un civilstāvokļa aktu izsniegšana;
  • civilstāvokļa starptautiskie aspekti

Katrā sesijā ir iekļauti mācību video, zināšanu lapas, viktorīna un diskusiju forums, lai jūs varētu sazināties ar runātājiem.

Turpiniet lasīt rakstu oriģinālajā vietnē →