Kompensācija par daļēju darbību

Darbiniekam izmaksātā kompensācija

Ņemot vērā veselības stāvokli, reformēto parasto tiesību daļējās darbības sistēmas (sākotnēji paredzēta 1. gada 2021. novembrī) stāšanās spēkā beidzot tiek atlikta uz 1. gada 2021. janvāri. Tādējādi līdz 31. gada 2020. decembrim Daļējas darbības pabalsts, ko darba devējs maksā darbiniekam, joprojām ir noteikts 70% apmērā no bruto stundas atalgojuma (Labor C., art. R. 5122-18).

Dekrēts Nr. 2020-1316 arī sniedz informāciju par apmaksāta atvaļinājuma kompensācijas pabalsta un daļējas darbības pabalsta uzkrāšanu. No 1. novembra, kad apmaksātajam atvaļinājumam pienākas kompensācijas pabalsts, šo pabalstu izmaksā papildus daļējas darbības pabalstam.

Sākot no 1. gada 2021. janvāra, likme paaugstinās līdz 60% no stundas pamatalgas; atsauces alga ir ierobežota līdz 4,5 minimālajai stundas algai. Principā vairs nebūs paaugstināta atlīdzība aizsargāto nozaru labā.

Jautājumā par atlīdzības aprēķināšanu 2020. gada 1316. oktobra Dekrēts Nr. 30-2020 nosaka noteikumus un nosacījumus atlīdzības aprēķināšanai darbiniekiem, kuri saņem mainīgas atalgojuma elementus vai tiek maksāti neregulāri.