Individuālie darba devēji, kas piedalās eksperimentā, reāllaikā iegūs nodokļu kredīta avansu līdz 50 eiro apmērā par izdevumiem, kas radušies darbinieku nodarbināšanai mājās vai personīgajiem pakalpojumiem (apkopēja, bērni, dārzkopība u.c.). Sākotnēji šī sistēma tika pārbaudīta ar darba devējiem ziemeļos un Parīzē, taču pakāpeniski tiks vispārināta. Šis eksperiments, ko paredz Sociālās apdrošināšanas finansēšanas likums (LFSS) 2020. gadam, ir detalizēti aprakstīts dekrētā, kas publicēts Oficiālais Vēstnesis 6. gada 2020. novembris ...

Turpiniet lasīt rakstu sākotnējā vietnē →

LASĪT  Uzdodiet atbilstošus pārdošanas jautājumus