• Izprast un izmantot dažus klasiskos fizikas likumus
  • Modelējiet fizisko situāciju
  • Izstrādāt automātiskās aprēķinu metodes
  • Izprast un pielietot "atvērto" problēmu risināšanas metodi
  • Izmantojiet datorrīku, lai simulētu eksperimentu un atrisinātu fiziskus vienādojumus

Apraksts

Šis modulis ir ceturtais 5 moduļu sērijā. Šī gatavošanās fizikā ļauj nostiprināt zināšanas un sagatavoties iestājai augstākajā izglītībā. Ļaujiet sevi vadīt no video, kas aizvedīs jūs no attēla jēdziena izpratnes ģeometriskajā optikā līdz viļņu optikas jēdziena izmantošanai, lai saprastu, piemēram, uz ziepju burbuļiem novērotās krāsas. Šī būs iespēja pārskatīt vidusskolas fizikas programmas būtiskos jēdzienus, apgūt jaunas gan teorētiskās, gan eksperimentālās prasmes un izstrādāt fizikā noderīgus matemātikas paņēmienus.