Cilvēkiem, kas ir vistālāk no darba, šķēršļi, kas saistīti ar mobilitāti, atkārtojas. Gandrīz 7 miljoniem cilvēku jeb aptuveni 20% darbspējīgā vecuma iedzīvotāju ir grūti pārvietoties pa Franciju. 28% profesionālās integrācijas cilvēku mobilitātes dēļ pamet darbu vai apmācību : viņiem nav piekļuves transporta līdzekļiem, viņiem nav transportlīdzekļu vai nav vadītāja apliecības.

Lai atvieglotu visu francūžu mobilitāti, Brigitte Klinkert, darba, nodarbinātības un integrācijas ministres integrācijas ministre, otrdien, 16. martā, paziņoja banku iekļaušanas observatorijas (OIB) sanāksmē. Personīgā mikrokredīta valsts garantijas palielinājums par 50%, lai finansētu mobilitātes risinājumus kā daļu no darba integrācijas projekta.

Šī papildu valsts atbalsta mērķis ir piešķirt aptuveni 26 000 aizdevumu 2021. gadāpret 15 000 cilvēkiem 2020. gadā cilvēkiem, kas ar valsts garantiju ir izslēgti no darba, lai finansētu automašīnas, divriteņu automašīnas iegādi, viņa transportlīdzekļa remontu, vadītāja apliecību vai automašīnas apdrošināšanu.

Francijas Banka, bankas