Kāda ir okeanologa ikdiena? Vai jums ir jābūt jūras kājām, lai izmantotu “jūrnieka profesiju”? Turklāt, izņemot jūrniekus, kādas profesijas ir saistītas ar jūru? Un kādi kursi jāievēro, lai tos izmantotu?

Daudzas ar jūru saistītas profesijas tiek praktizētas uz sauszemes, dažkārt pat simtiem kilometru no krasta. Šis MOOC ir paredzēts, lai uzsvērtu darbību daudzveidību jūrniecības nozarē, un tas izskaidros tās četrās galvenajās sabiedrības interesēs: saglabāšana, attīstība, barošana un navigācija.

Kā iesaistīties, lai risinātu problēmas, ko rada jūras resursu saglabāšana, aktivitāšu attīstība piekrastē vai atjaunojamās jūras enerģijas? Kāpēc ne tikai inženieri un tehniķi, bet arī ekonomisti, ģeogrāfi, juristi, etnologi un ģeologi ir frontes līnijā, lai risinātu problēmas, ko rada piekrastes teritoriju pieaugošā neaizsargātība?