BDES 2021: vispirms pārbaudiet, vai sniedzat pietiekami daudz informācijas par nākamajiem gadiem

Jūsu sociālekonomiskā datu bāze (BDES) ir aktīvs rīks, kas regulāri jāatjaunina.

Katra gada sākumā jums jo īpaši jāpārliecinās, vai BDES esat iekļāvis informāciju par nākamajiem gadiem. Patiešām, ja nav līguma, kas mainītu biežumu, BDES ir uzņēmuma sešu gadu prognoze.

Tāpēc 2021. gadā jums jāiekļauj informācija par diviem iepriekšējiem gadiem (2020. un 2019. gads) un kārtējo gadu, kā arī prognozes par 2022., 2023. un 2024. gadu. Tomēr jums nav pienākuma BDES glabāt datus, kas saistīti ar 2018. gads.

BDES 2021: pielāgoties veselības situācijai

Neskatoties uz epidēmijas atsākšanos un pēc iespējas drīzāku vispārēju tāldarbu, PMD informācijas un konsultāciju periodi nav mainīti kā pirmās ierobežošanas laikā.

Tādēļ jāturpina organizēt dažādas obligātās konsultācijas un jāatjaunina tās BDES.

Ir arī jānodrošina, lai ievēlētajām amatpersonām būtu laba piekļuve BDES. Ja BDES ir dematerializēts un pieejams ...