Kolektīvie līgumi: tiesnesis, kurš pasludina lēmumu par spēkā neesošu, laika gaitā var izlemt mainīt tā sekas

Kopš Makrona rīkojumiem, konkrētāk, 2017. gada 1385. septembra rīkojuma Nr. 22-2017 par darba koplīguma pastiprināšanu, tiesnesim atceļot koplīgumu, viņam ir iespēja laika gaitā mainīt šīs spēkā neesamības sekas. Šīs sistēmas mērķis: nodrošināt koplīgumus, ierobežojot negatīvās sekas, ko var radīt atcelšana ar atpakaļejošu spēku.

Pirmo reizi Kasācijas tiesai tika ierosināts izskatīt šo jautājumu saistībā ar strīdu par fonogrāfiskās publicēšanas koplīgumu. Tas, kas tika parakstīts 30. gada 2008. jūnijā, ar 20. gada 2009. marta dekrētu tika attiecināts uz visu nozari. Vairākas arodbiedrības ir lūgušas atcelt atsevišķus pantus no tās 3. pielikuma, kas attiecas uz nodarbinātības nosacījumiem, atalgojumu un algotajām sociālajām garantijām izpildītāji.

Pirmie tiesneši bija pasludinājuši strīdīgo pantu atcelšanu. Tomēr viņi bija nolēmuši atlikt šīs atcelšanas sekas uz 9 mēnešiem, t.i., uz 1. gada 2019. oktobri. Tiesnešiem mērķis bija atstāt saprātīgu laika periodu sociālajiem partneriem, lai vienotos par jaunu...

Turpiniet lasīt rakstu sākotnējā vietnē →

LASĪT  Darba ņēmēja invalīda statuss: kādas ir priekšrocības?