Darba koplīgumi: piemaksas par ārkārtas darbu svētdienās nav jāmaksā darbiniekam, kurš parasti strādā tajā dienā

Pirmajā gadījumā pie tiesnešiem vērsās darbinieks, kurš bija atbildīgs par kases aparātiem mēbeļu uzņēmumā, ar vairākiem lūgumiem par darbu svētdienās.

Notikumu hronoloģija izvērtās divos posmos.

Pirmajā periodā no 2003. līdz 2007. gadam uzņēmums bija nelikumīgi ķēries pie darba svētdienās, jo tad nekādā gadījumā nebija atkāpes no svētdienas atpūtas.

Otrajā periodā, sākot no 2008. gada janvāra, uzņēmums nokļuva "naglā", jo tas bija guvis labumu no jaunajām tiesību normām, kas automātiski atļauj mēbeļu mazumtirdzniecības uzņēmumiem atkāpties no noteikuma par svētdienas atpūtu.

Šajā gadījumā darbinieks šajos divos periodos bija strādājis svētdienās. Starp saviem lūgumiem viņš lūdza parastās piemaksas par ārkārtas darbu svētdienās. Kolektīvajā līgumā par mēbeļu tirdzniecību (33. panta B daļa) ir noteikts, ka “ Par jebkuru ārkārtas svētdienas darbu (atkāpju ietvaros no likumīgā aizlieguma) saskaņā ar Darba kodeksu par nostrādātajām stundām tiek atlīdzināta, pamatojoties uz