Kolektīvie līgumi: garantēta gada atlīdzība un divi koeficienti

Darbiniece, medmāsa privātā klīnikā, bija sagrābusi lūgumus atmaksāt atmaksu saskaņā ar garantēto ikgadējo atlīdzību, kas paredzēta piemērojamā koplīgumā. Šis bija 18. gada 2002. aprīļa koplīgums par privāto hospitalizāciju, kas paredz:

no vienas puses, parastā minimālā alga, kas attiecas uz katru darbu, ir noteikta ar tabulām, kas atrodas zem virsraksta “Klasifikācija”; to aprēķina, pamatojoties uz klasifikācijas režģu koeficientiem piemērotā punkta vērtību (73. pants); no otras puses, tiek noteikta garantētā gada atlīdzība, kas katram nodarbinātības koeficientam atbilst konvencionālajai gada algai, kas nevar būt mazāka par bruto konvencionālās mēneša atalgojuma gada uzkrājumu un palielināta par procentuālo daļu, kuras likme (.. ) ir pārskatāma katru gadu. (74. pants).

Šajā gadījumā klīnika darbiniecei bija piešķīrusi koeficientu, kas tika palielināts attiecībā pret koeficientu, kas viņai bija pakļauts saskaņā ar koplīgumu. Viņa uzskatīja, ka, lai aprēķinātu garantēto gada atalgojumu, darba devējam bija jābalstās uz šo koeficientu, ko viņai bija piešķīrusi klīnika un…