Darba koplīgumi: uzņēmuma līgums, kas samazina atlaišanas pabalstu darbnespējas gadījumā

Darbinieks, aviokompānijas tirdzniecības aģents, tika atlaists no darba nespējas un pārklasificēšanas neiespējamības dēļ.

Viņa bija sagrābusi prud'hommes, lai saņemtu atgādinājumu par atlaišanas pabalstu.

Šajā gadījumā uzņēmuma līgumā bija noteikta atlaišanas atlīdzība, kuras apmērs atšķīrās atkarībā no atlaišanas iemesla:

  • ja darbinieks tika atbrīvots no darba nedisciplināra vai ar darba nespēju nesaistīta iemesla dēļ, līgumā bija paredzēts, ka atlaišanas pabalsta maksimālais apmērs var būt līdz 24 mēnešu darba samaksai;
  • no otras puses, ja darbinieks tika atlaists vai nu pārkāpuma vai darba nespējas dēļ, uzņēmuma līgumā bija atsauce uz gaisa transporta uzņēmumu zemes darbinieku koplīgumu (20. pants), kas nosaka atlaišanas pabalstu 18 mēnešu algas apmērā.

Darbiniekam, kurš bija izslēgts no 24 mēnešu griestiem, ko paredz…