Kolektīvie līgumi: kāda atlīdzība darbiniekiem, kas atrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā?

Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums ietekmē darbinieka atalgojumu. Šajā sakarā piemērojamais koplīgums var noteikt, ka darba devējam jāsaglabā alga.

Tad rodas jautājums, kādi algas elementi būtu jāsaglabā šajā periodā, un jo īpaši prēmijas un citi dzeramnauda.

Šeit viss ir atkarīgs no piemaksas veida. Ja tā ir prēmija, kuras izmaksa ir saistīta ar klātbūtnes nosacījumu, darbinieces prombūtne grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā dod tiesības darba devējam to viņai nemaksāt. Tomēr viens nosacījums: par visām prombūtnēm neatkarīgi no to izcelsmes šī piemaksa ir jāizmaksā. Pretējā gadījumā darbiniece var atsaukties uz diskrimināciju grūtniecības vai maternitātes dēļ.

Ja piemaksas izmaksa ir atkarīga no noteikta darba veikšanas, atkal darba devējs var neizmaksāt to darbiniecei, kura atrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā. Tomēr esiet uzmanīgi, jo tiesneši šajā jautājumā ir stingri.

Tādējādi piemaksai:

pakļauties aktīvai un efektīvai darbinieku līdzdalībai noteiktos pasākumos; atbildēt uz ...