Tevi interesē vēsture, tā no šejienes un citur; jums patīk māksla un kultūra visās to izpausmēs; jūs novērtējat skaistus priekšmetus, vecus priekšmetus un brīnāties, kā nākamās paaudzes atklās mūsu ikdienas dzīves priekšmetus... Jūs esat pārliecināts, ka vakardienas pasaules izzināšana un atklāsme var radīt nākotnes karjeru...

Lai gan kultūras mantojuma profesijās ir kopīga interese par visu laikmetu mākslu un kultūru, tās ietver neskaitāmas dažādas un viena otru papildinošas profesijas, kuras var praktizēt izrakumu vietās, darbnīcās, laboratorijās, bibliotēkās, muzejos, galerijās, festivālos, ar valsts vai privātām organizācijām ...

Šis MOOC ļaus jums labāk atpazīt un zināt dažas no šīm profesijām, ko prezentēja profesionāļi un studenti, kuri apliecina savu apmācību ceļu. Tajā ir norādītas būtiskās zināšanas un prasmes. Tajā uzsvērtas atšķirības un papildināmība arheoloģijas, mākslas vēstures, mantojuma saglabāšanas un restaurācijas, popularizēšanas un kultūras starpniecības apmācībā.