Klātbūtnē Bruno Le Maire, Ekonomikas, finanšu un atveseļošanas ministrs, Elisabete Borne, Darba, nodarbinātības un integrācijas ministrs, Emanuela Vorgona, Ekoloģijas pārejas ministra deleģētais ministrs, kas atbild par mājokli, unAlēns Grisets, Ekonomikas, finanšu un ekonomikas atveseļošanas ministra deleģētais ministrs, kas atbild par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, celtniecības un sabiedrisko darbu nozares profesionālās federācijas ir uzņēmušās stingras saistības nodarbinātības un profesionālās apmācības jomā Francijas panākumi atdzīvojas.

1. France Relance sniedz tiešu atbalstu būvniecības nozarei

Gandrīz 10 miljardi eiro, ko finansē valsts, atbalstīs būvniecības nozares darbību. Ievērojama atveseļošanas plāna daļa, 6,7 miljardi eiro, tiek veltīta publisko un privāto ēku enerģijas atjaunošanai, lai ievērojami samazinātu CO2 emisijas, no kuras ēka ir ceturtā daļa emisiju.
Tam tiks pievienots publiskais vai privātais līdzfinansējums un citi France Relance pasākumi, kas atbalsta sabiedrisko darbu nozari, piemēram, Ségur de la Santé investīciju plāns, noteiktu infrastruktūras projektu paātrināšana vai atbalsts. uz ilgtspējīgas būvniecības atsākšanu, kas ...