MOOC Big - Ievads ar Bioinformātikas un genomikas medicīna mērķis ir pievērsties visiem aspektiem bioinformātika nepieciešams, lai ražošana uninterpretācija dati no augstas caurlaidspējas sekvencēšana (SHD) vai Nākamās paaudzes secība (NGS) laboratorijā medicīniskā ģenētika ar piemēriem retas slimības unonkoģenētika.

Šī mācība ievada galvenokārt vērsta uz veselības aprūpes speciālistiem izmantojot genomiku. Tās mērķis ir nodrošināt konkrēts un pielāgots saturs lai viņi varētu izprast dažādus posmus fenotipēšana diagnozes laikā un lai būtu a kritiskā acs par analīzēm, ņemot vērā SHD nepilnības un ierobežojumus.

par Plaša sabiedrība vai zinātkāri izglītojamie, mērķis ir informēt viņus par paņēmienu, kas ieņem nozīmīgu vietu diagnostikā ģenētiskās slimības un Francijas veselības sistēma.