Māceklības līgums: līguma pārkāpums

Mācekļa līgums ir darba līgums, ar kuru jūs kā darba devējs apņematies nodrošināt mācekli arodmācībām, kas daļēji tiek nodrošināta uzņēmumā un daļēji mācekļa mācību centrā (CFA) vai mācību nodaļā.

Mācekļa līguma izbeigšana pirmajās 45 dienās pēc kārtas vai nē praktiskās mācības uzņēmumā, ko veic māceklis, var brīvi iejaukties.

Pēc šī pirmo 45 dienu perioda līguma laušana var notikt tikai ar abu pušu parakstītu rakstisku vienošanos (Darba kodekss, L. 2-6222. Art.).

Ja nav vienošanās, var sākt atlaišanas procedūru:

nepārvaramas varas gadījumā; mācekļa nopietna pārkāpuma gadījumā; mācekļu meistara darba devēja nāves gadījumā vienas personas uzņēmējdarbības ietvaros; vai arī tāpēc, ka māceklis nespēj praktizēt amatu, kuram viņš gribēja sagatavoties.

Mācekļa līguma laušana var notikt arī pēc mācekļa iniciatīvas. Tā ir atkāpšanās. Vispirms viņam jāsazinās ar konsulārās palātas starpnieku un jāievēro brīdinājuma termiņš.

Māceklības līgums: izbeigšana pēc pušu savstarpējas vienošanās

Ja jūs ...