Veselības krīzes dēļ daļēja bezdarba periodā jūs cietāt zaudējumus. Jums ir izmaksāti tikai līdz 70% no jūsu algas, kaut arī pēc darba devēja pieprasījuma jūs faktiski esat strādājis uzņēmumā vai tāldarbā un / vai esat spiests ņemt brīvas dienas. atvaļinājums vai RTT pārsniedz atļauto kvotu. Tomēr jums vajadzēja saņemt 100% no jūsu atalgojuma.

Mēs iesakām lūgt savu darba devēju noregulēt šī faktiskā darba laika apmaksu (un, iespējams, atvaļinājumu vai RTT, kas ņemts papildus atļautajai kvotai), paskaidrojot viņam, ka saskaņā ar bezdarba shēmu pret viņu izturējās nepareizi. daļēji un sniedzot pierādījumus.

Ziņot par to iekšēji ... vai tieši ārēji

Vai viņš griež nedzirdīgu ausu? Sazinieties ar sava uzņēmuma sociālo un ekonomikas komiteju (CSE) vai personāla pārstāvi. Ja nav darbinieku pārstāvja, pastāstiet darba devējam, ka jums būs jāsazinās ar darba inspekciju vai Reģionālo uzņēmumu, konkurences, patēriņa, darba un ...