Profesionālās intervijas (nejaukt ar ikgadējām vērtēšanas intervijām) ir obligātas - ar sodiem - visiem uzņēmumiem kopš 2014. gada reformas, kas pārskatīta 2018. gadā ar likumu „Profesionālā nākotne”.

Veselības krīzes apstākļos īpašie noteikumi par profesionālo apmācību, kas darba devējiem ļauj izpildīt juridiskās saistības sarežģītā situācijā, 3. gada 2020. decembra JO receptē, kuras informācija ir šāda:

Profesionālo interviju veikšanas pagarināšana līdz 30. gada 2021. jūnijam, kā arī sankciju apturēšana līdz minētajam datumam, ja krājumi netiek veikti noteiktajā termiņā. pārejas pasākums, kas ļauj darba devējam izpildīt savas saistības saskaņā ar sešu gadu kursu, atsaucoties uz noteikumiem, kas ir spēkā 30. gada 2021. decembrī, vai noteikumiem, kas izriet no 6. gada 31. septembra likuma.

Jāņem vērā arī pārejas pasākuma pagarinājums līdz 30. gada 2021. jūnijam, kas atļauj “Transition pro” komisijām un OPCO (par līdzekļiem, kas paredzēti darba un studiju programmu finansēšanai vai papildu iemaksām, nepārsniedzot 3 euro). finanses plkst