Apraksts

Cilvēka integrācija jebkurā sabiedrībā vienmēr notiek caur saziņu. Pēdējais ļauj Cilvēkam izteikties un dalīties savās domās un pieredzē. Lai viņu pieņemtu, viņam pirmām kārtām Otram jāparāda sava personība, kaislības un redzējums par lietām.

Tāpēc es piedāvāju jums šo otro nodarbību, kas ļaus jums izteikt savu gaumi un runāt par saviem iecienītākajiem hobijiem, protams, franču valodā.