Viens no maniem darbiniekiem, kas bija slimības atvaļinājumā, man nesūtīja savu jauno slimības lapu un pēc darba pārtraukšanas neatgriezās savā amatā. Viņš mani pārmet, ka neesmu noorganizējis arodmedicīnas pēcpārbaudes vizīti. Vai es varu uzskatīt šo prombūtni par atteikšanos no darba un atlaist savu darbinieku?

Kasācijas tiesai nesen bija jāizskata līdzīga lieta.

Neattaisnota prombūtne: atbildes vizītes vieta

Darbiniekam bija noteikts slimības atvaļinājums uz vienu mēnesi. Šīs apstāšanās beigās, kad darbinieks nav atgriezies savā darba vietā un nav nosūtījis pagarinājumu, darba devējs viņam nosūtīja vēstuli, lūdzot pamatot prombūtni vai atsākt darbu.

Tā kā atbilde netika saņemta, darba devējs atlaida attiecīgo personu par nopietniem pārkāpumiem, kas izrietēja no viņa nepamatotas prombūtnes, kas, pēc darba devēja domām, raksturoja atteikšanos no amata.

Darbinieks izmantoja rūpniecības tiesu, apstrīdot viņa atlaišanu. Pēc viņa teiktā, tā kā viņš nebija saņēmis uzaicinājumu uz atkārtotu pārbaudi arodmedicīnas dienestos, viņa līgums palika apturēts, tāpēc viņam nebija