Šīs apmācības ir paredzētas auditorijai, kas vēlas apgūt pamatzināšanas, kas regulē vietējo pašvaldību veikto sociālo darbību.

Izprast, kā dzima un attīstījās sociālā darbība; kā decentralizācija ir pilnībā pārveidojusi šo nozari; kā 2000. gados galvenie likumi, kas attiecas uz dažādām sociālās darbības jomām, pavadīja lielas sabiedrības pārmaiņas, piemēram, iedzīvotāju novecošanos, nodarbinātības problēmu masveida palielināšanos un neviendabīgumu, ģimenes vienību pārveidošanu, sociālās ārkārtas parādības , cilvēku vietas valsts iestāžu ņemšanas vērā izmaiņas.

Kā pēdējo piecu gadu lielākie likumdošanas satricinājumi (MAPTAM likums, Notre likums) ir satricinājuši tradicionālās vietējo iestāžu kompetences jomas; kā visbeidzot lielākās pārmaiņas, kas notiek mūsdienās (globalizācija, digitālā sistēma, enerģētika, vides pārmaiņas utt.), aicina mūs aizdomāties par sociālās darbības pārmaiņām: tie ir šī tiešsaistes semināra izaicinājumi.

Tā arī centīsies aprakstīt galvenos mehānismus, kas darbojas šajās valsts politikās, kā arī dalībnieku lomu.

Turpiniet lasīt rakstu oriģinālajā vietnē →