Sporta veicināšana darbavietā: iecietība, kas ieviesta 2019. gada decembrī

Lai veicinātu sporta nodarbošanos uzņēmumā, valdība vēlējās, lai uzņēmumā piedāvātās sporta aktivitātes netiktu uzskatītas par ieguvumu natūrā.

Tāpēc 2019. gada decembrī Sociālās drošības departamenta vēstulē tika atviegloti noteikumi par sociālo iemaksu piemērošanu priekšrocībām, ko nodrošina piekļuve sporta aprīkojumam.

Pirms šīs administratīvās iecietības no iemaksas ar noteiktiem nosacījumiem tika atbrīvotas tikai tādas sporta aktivitātes, kuras piedāvāja sociālā un ekonomiskā komiteja vai darba devējs, ja nebija PMP.

Šodien, piemērojot šo pielaidi, jūs, pat ja jūsu uzņēmumam ir PMP, var gūt labumu no sociālā atbrīvojuma, kad jūs darāt pieejamu visiem darbiniekiem:

piekļuve aprīkojumam, kas paredzēts sporta aktivitāšu veikšanai, piemēram, sporta zālei, kas pieder uzņēmumam, vai telpai, kuru pārvalda uzņēmums vai par kuras nomu esat atbildīgs; sporta vai fizisko un sporta aktivitāšu nodarbības vienā no šīm telpām.

Ņemiet vērā, ka šis atbrīvojums neattiecas uz gadījumiem, kad finansējat vai piedalāties ...