Dabas resursu trūkuma un izpratnes par cilvēka darbības ietekmi uz vidi kontekstā apņemšanās ievērot ekoloģisku pieeju bieži tiek uztverta kā ekonomiskās darbības bremze. Izmantojot šo MOOC, mēs prezentējam aprites ekonomiku kā sviru inovācijai un ekonomiskās vērtības radīšanai ar spēcīgu pozitīvu ietekmi. Jūs atklāsiet dažādus aprites ekonomikas jēdzienus, kas sakārtoti divos pīlāros: atkritumu rašanās novēršana un, ja nepieciešams, to reģenerācija. Jūs redzēsit institucionālās definīcijas, kā arī izaicinājumus, uz kuriem var reaģēt aprites ekonomika, kā arī tās piedāvātās perspektīvas un iespējas ekonomikas un uzņēmējdarbības līmenī.

Nepieciešamā pāreja uz aprites ekonomiku skar gan atkritumu radītājus, gan resursu patērētājus, visas uzņēmējdarbības formas. Izmantojot intervijas ar jaunuzņēmumu dibinātājiem, kas simbolizē šīs jaunās paaudzes ietekmes uzņēmumus (Phenix, Clean Cup, Gobilab, Agence MU, Back Market, Murfy, Hesus, Etnisi) un ekspertus (Phenix, ESCP, ADEME, Circul'R) jūs atklāsiet novatoriskus biznesa modeļu projektus un gūsit labumu no viņu atsauksmēm, lai uzsāktu savu piedzīvojumu.