Uzņēmumiem ar 50 līdz 250 darbiniekiem ir tikai dažas dienas, lai aprēķinātu viņu dzimumu līdztiesības indekss. Šis rīks, kas izveidots saskaņā ar 5. gada 2018. septembra likumu par brīvību izvēlēties savu profesionālo nākotni, ļauj darba devējiem novērtēt, kur viņi atrodas šajā jomā.

Rezultāta no 100 vērtībā indeksu veido četri kritēriji - pieci uzņēmumiem ar vairāk nekā 250 darbiniekiem -, kuros tiek vērtēta nevienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem: darba samaksas atšķirība (40 punkti), atšķirība darba samaksā gada pieaugums (20 punkti), palielinājās darbinieku skaits, atgriežoties pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma (15 punkti), sieviešu vieta starp 10 vislabāk apmaksātajiem (10 punkti), un uzņēmumiem, kuros strādā vairāk nekā 250 darbinieki, atšķirība starp akciju izplatīšana (15 punkti).

Les MVU ar vismaz 50 darbiniekiem līdz 1. martam tas jāpublicē savā tīmekļa vietnē un jāpaziņo savai Sociālo un ekonomikas komitejai (CES), kā arī darba inspekcijai (Direccte vai Dieccte). Šis pienākums attiecas uz uzņēmumiem, kuriem ir vismaz 1