Pilnīgi bezmaksas OpenClassrooms premium apmācība

Cilvēkresursu un prasmju plānošana ir liels izaicinājums lielākajai daļai organizāciju. Tas ietver zināšanu attīstīšanu, pamatojoties uz uzņēmuma izaugsmes stratēģiju, un esošo prasmju saskaņošanu ar vidēja termiņa vajadzībām.

Tas nozīmē, ka personāla nodaļai ir jāanalizē un jānosaka uzņēmuma stratēģiskie mērķi, jāizstrādā personāla atlases, apmācības un mobilitātes rīcības plāns kopā ar visām ieinteresētajām pusēm.

Komunikācija ir ļoti svarīga, jo ieinteresētajām pusēm, vadītājiem un darbiniekiem ir jāiesaista procesā, lai pārmaiņas būtu veiksmīgas un tiktu sasniegti biznesa mērķi.

Ja ir izveidots cilvēku un prasmju attīstības plāns, tas var radīt ievērojamas iespējas darbinieku un organizācijas attīstībai. Taču pastāv arī riski, ja netiek kontrolēti juridiskie, sociālie un biznesa jautājumi un procesi.

Vai vēlaties uzzināt, kā izveidot šo sarežģīto, bet stratēģisko rīku savai organizācijai un darbiniekiem? Ja tā, tad apmeklē šo kursu!

Turpiniet lasīt rakstu oriģinālajā vietnē →