Fiarovana ny reny vao herotrerony

Fantatsika fa ny vehivavy bevohoka dia mahazo fiarovana manokana. Voaro ny mpiasa amin'ny:

ny fitondrana vohoka; ny vanim-potoana fampiatoana ny fifanarahana momba ny asa izay ananany alàlana amin'ny fialan-tsasatry ny reny (Labor Code, and. L. 1225-4).

Ity fiarovana manokana amin'ny fandroahana mpiasa ity dia mitohy mandritra ny 10 herinandro aorian'ny fiafaran'ny fialan-tsasatry ny reny.

Ny fiarovana dia tanteraka mandritra ny fotoana fampiatoana ny fifanarahana asa (fialan-tsasatry ny reny ary fialan-tsasatra aorian'ny fialan-tsasatry ny reny). Izany hoe, ny fandroahana dia tsy mety mihatra na ampandrenesina mandritra ireo vanim-potoana ireo.

Na izany aza misy ny tranga mety hanesorana azy fa voafetra ihany ny antony:

fitondran-tena ratsy ataon'ny mpiasa izay tsy tokony hampifandraisina amin'ny fiterahana azy; tsy azo atao ny mitazona ny fifanarahana asa noho ny antony tsy misy ifandraisany amin'ny fitondrana vohoka na fiterahana.

Fiarovana ny dadany tanora

Tsy voafetra ho an'ny renin'i ... ny fiarovana amin'ny fandroahana ...