Fandroahana: famaritana

Misy karazany roa ny fandroahana:

fandroahana fifehezana; ny fandroahana conservatoire.

Ny fandroahana fifehezana dia famaizana sazy. Mihantona mandritra ny andro maromaro ny fifanarahana asa. Tsy tonga miasa ny mpiasa ary tsy mandray karama izy.

Amin'ny toe-javatra toy izany, ny fandroahana dia tsy maintsy misy daty fanombohana sy fiafarana.

Ny fialan-tsasatra fiarovana dia mamela ny fampiatoana ny fifanarahana asa eo am-piandrasana ny sazy farany, izay mitaky fe-potoana iray ny fomba fiasa.

Ny fandroahana Conservatoire arahin'ny fandroahana fitsipi-pifehezana

Ny fandroahana conservatory dia mety hiteraka:

ny fandraisana sazy maivana aorian'ny fanazavana maharesy lahatra ataon'ny mpiasa momba ny fitondran-tenany tsy mety (fampitandremana sns) na tsy misy sazy aza; fanovana ho fandroahana fitsipi-pifehezana (tsy voatery maharitra faharetana); amin'ny fandraisana sazy mavesatra kokoa: famindram-pifehezana, famongorana, ary fandroahana mihitsy aza.

Eny, azonao atao ny mamadika ny fandroahana conservatoire ho fitsipi-pifehezana.

Azonao atao ny manapa-kevitra ny hanonona ny fandroahana fitsipi-pifehezana ho toy ny sazy rehefa napetraka ilay mpiasa