Nomanina tao lahatsoratra L4131-3 ny fehezan-dalàna momba ny asa, zon'ny fisintahana mamela ny mpiasa handao ny asany na handà ny hipetraka eo, raha tsy misy ny fifanarahan'ny mpampiasa azy. Mba hampiharana izany dia tsy maintsy nampandre ny mpampiasa azy aloha izy "Ny toe-javatra iasan'ny asa rehetra izay ananany antony marim-pototra hinoany a loza lehibe sy manakaiky ho an'ny fiainany na ny fahasalamany ary koa izay lesoka rehetra hitany amin'ny rafitra fiarovana '.

Tsy mila manaporofo ilay mpiasa fa misy loza tokoa nefa tsy maintsy mahatsapa horahonana izy. Mety ho eo no ho eo ny loza na hitranga tsy ho ela. Ny mpampiasa dia tsy mahazo mandray sazy na fanesorana karama amin'ny mpiasa izay nampiasa ny zony hisintona ara-dalàna.

Tranga izay azo hamarinina isaky ny tranga

"Ny mpitsara amin'ny tribonaly misahana ny asa ihany no mahay milaza raha ara-dalàna na tsia ilay mpiasa na tsia.", hoy ny fanazavany Firaketana ao amin'ny fianakaviana, talohan'ny fihazonana voalohany tamin'ny lohataona, mpisolovava Me Eric Rocheblave manokana amin'ny lalànan'ny asa. Toe-javatra iray izay tombana isaky ny tranga. "Onne