Print Friendly, PDF & Email

Nouveau service de l’Etat : les directions régionales de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)

Le 1er avril 2021, un nouveau service déconcentré de l’Etat va être créé. Il s’agit des directions régionales de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Ny vondrona DREETS dia miara-miasa amin'ireo iraka izay tanterahin'i:
les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ;
ireo serivisy itsinjaram-pahefana tompon'andraikitra amin'ny firaisan-kina ara-tsosialy.

Elles sont organisées en pôles. Elles comprennent notamment un pôle « politique du travail », chargé de la politique du travail et des actions d’inspection de la législation du travail.

Ny DREETS dia apetraka eo ambany fahefan'ny prefekem-paritra. Na izany aza, ho an'ny asa mifandraika amin'ny fanaraha-maso ny asa, dia napetraka eo ambanin'ny fahefan'ny Tale jeneralin'ny asa.

Les DREETS mobilisent l’ensemble des moyens affectés au système d’inspection du travail dans le respect des stipulations des conventions de l’Organisation internationale du travail, tant à l’échelon régional que départemental.

Noho izany, momba ny lalàna mifehy ny asa, ny DREETS dia tompon'andraikitra amin'ny:

de la politique du travail et des actions d’inspection de la législation du travail ; de la politique…

HAMAKY  Ny fototry ny seraseram-bahoaka faritany