• Fantaro ny mari-pamantarana amin'ny fiofanana amin'ny fianarana sy ny satan'ny mpianatra, ny tombony sy ny tsy fahampiana
  • Fantaro ireo fiofanana sy asa azo idirana amin'ny alalan'ny fianarana
  • Fantaro ny fomba ampifandraisin'ny mpianatra ny fiainany ara-barotra sy ny fiainan'ny mpianatra
  • Mitadiava fifanarahana fianarana

Description

Ny tanjon'ity MOOC ity dia ny hahita ny fahafaha-manao atolotry ny fanofanana amin'ny fianarana ambonyr. Mikasika ireo singa rehetra izay mamolavola io lalam-piofanana io.

MOOCs dia manolotra maro ny mety hisian'ny orientation ary hanampy ireo mpianatry ny lisea sy ny oniversite hahita lalana fanofanana izay tsy dia mahazatra azy ireo, manampy amin'ny fandravana ny fananahana ara-tsosialy sy ny fanokafana ny sehatry ny fahafaha-manao.

Fanofanana amin'ny fianarana any amin'ny ambaratonga ambony dia mbola tsy takatry ny mpianatry ny lisea, ny mpianatra ary ny mpampianatra. Na izany aza, ny fampandrosoana ity lalam-piofanana ity olana lehibe izay mahakasika singa maromaro.