Fampidirana ny neuropedagogy

Ny neuropedagogie dia fifehezana mahavariana izay manambatra ny neuroscience sy ny pedagojia. Izy io dia mikendry ny hanatsara ny fianarana mifototra amin'ny fahatakarantsika ny fomba fiasan'ny atidoha. Amin'ity fiofanana ity, ho hitanao ny foto-kevitra fototra momba ny neuropedagogie, ny andry efatra amin'ny fianarana ary ny fandaminana ny atidoha. Ity fahalalana ity dia hanampy anao hamolavola fiofanana mahomby kokoa, manentana ny fitadidiana sy ny firotsahan'ny mpianatrao.

Ny neuropedagogie dia fitsipi-pifehezana izay misy eo amin'ny fihaonan'ny neuroscience, psikolojia ary pedagojia. Mikatsaka ny hahatakatra ny fomba ianaran'ny atidoha sy ny fomba ahafahantsika mampiasa izany fahalalana izany hanatsarana ny fampianarana sy ny fianarana izy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny neuropedagogie dia mikatsaka ny handika ny fikarohana momba ny neuroscience fomba fampianarana mahomby.

Ny neuroscience dia discipline izay mandinika ny rafi-pitatitra sy ny atidoha. Mikatsaka ny hahatakatra ny fomba fiasan'ny atidoha izy ireo, ny fomba fiasan'izy ireo vaovao, ny fivoarany ary ny fiovany amin'ny fianarana. Ny neuroscience dia mampiasa fomba isan-karazany, manomboka amin'ny sary amin'ny ati-doha ka hatramin'ny psikolojia ara-tsaina, mba handinihana ny atidoha sy ny fomba fiasany.

Ny fitsipiky ny neuropedagogy

Ny neuropedagogie dia mifototra amin'ny fitsipika fototra maromaro mampiroborobo ny fianarana. Hianatra hamantatra ireo fitsipika ireo ianao ary hahatakatra ny fomba azo ampiasana azy ireny hanatsarana ny fiofananao. Ankoatra izany, ho hitanao ny fomba fandaminana ny atidoha sy ny fiantraikan'io fikambanana io amin'ny fianarana.

Ny neuropedagogie dia mandray io fahalalana momba ny atidoha io ary mikatsaka ny hampihatra izany amin'ny fampianarana sy fianarana. Ohatra, mety hikatsaka ny hahatakatra ny fomba ampiasantsika ny fahalalantsika momba ny atidoha izy io mba hamolavola tontolo fianarana izay mampiroborobo ny firotsahana, ny antony manosika ary ny fianarana lalina.

Amin'ity fiofanana ity dia hahita ireo fitsipika fototra momba ny neuropedagogie ianao. Hianatra ny fomba fiasan'ny atidoha ny fampahalalana, ny fitomboany sy ny fiovany miaraka amin'ny fianarana, ary ny fomba ahafahanao mampiasa izany fahalalana izany hanatsarana ny fiofananao. Ho hitanao ihany koa ireo andry efatra amin'ny fianarana voafaritry ny neuropedagogie: fifantohana, fandraisana anjara mavitrika, fanehoan-kevitra ary fanamafisana.

Ny andry efatra fianarana

Ny neuropedagogie dia mamaritra andry efatra amin'ny fianarana: fifantohana, fandraisana anjara mavitrika, fanehoan-kevitra ary fanamafisana. Ho hitanao ny fomba fiasan'ireo andry ireo sy ny fomba ahafahanao mampiasa azy ireo hanatsarana ny fahombiazan'ny fiofananao. Hianatra ihany koa ny fomba fiasan'ny atidoha ny fampahalalana sy ny fomba ahafahanao mampiasa izany fahalalana izany hanamora ny fianarana.

Ny fifantohana no andry voalohany amin'ny fianarana. Izany dia ny fahafahana mifantoka amin'ny asa na fampahalalana manokana nefa tsy miraharaha ny fanelingelenana. Tena ilaina ny fifantohana amin'ny fianarana satria mitarika ny loharanon-tsaintsika amin'ny fampahalalana mifandraika amin'izany.

Ny fandraisana anjara mavitrika no andry faharoa amin'ny fianarana. Fandraisan'anjaran'ny mpianatra amin'ny fizotry ny fianarana izany, ohatra amin'ny famahana olana, fametrahana fanontaniana na fifanakalozan-kevitra momba ny zavatra ianarana. Ny fandraisana anjara mavitrika dia mampiroborobo ny fianarana lalina sy ny fitazonana ny vaovao maharitra.

Ny hevitra no andry fahatelo amin'ny fianarana. Izany no fampahalalana azon'ny mpianatra momba ny fahombiazany na ny fahatakarany. Ny tamberina dia ahafahan'ny mpianatra mahazo ny fahadisoany sy manitsy azy ireo, izay mampiroborobo ny fianarana sy manatsara ny fahombiazany.

Farany, ny fanamafisana no andry fahefatra amin'ny fianarana. Izany no dingana izay ampidirina sy voatahiry ao anaty fitadidiana maharitra ny vaovao vaovao. Ny fanamafisana dia ilaina amin'ny fianarana satria mamela ny fampahalalana ho voatazona mandritra ny fotoana maharitra.

Raha fintinina, ity fiofanana ity dia hanome anao fahatakarana lalina momba ny neuropedagogie sy ny mety ho fanatsarana ny fampianarana sy ny fianarana. Na mpampianatra ianao, na mpampiofana, matihanina amin'ny fampianarana na olona liana fotsiny amin'ny fianarana, ity fiofanana ity dia hanome anao fitaovana sarobidy hanatsarana ny fomba fampianaranao.