• Fantaro ny fomba fiasan'ny kilasy ara-toekarena sy ara-barotra fiomanana aorian'ny bakalorea: fomba fandraisana mpiasa, votoatin'ny fampianarana, fanokafana isan-karazany.
  • Fantaro ny fiasan'ny sekoly fandraharahana izay ampidirina aorian'ny kilasy fanomanana ara-toekarena sy ara-barotra: fifaninanana fandraisana mpiasa, votoaty fanofanana, fahafahana matihanina.

Description

Na mpianatra eny amin'ny lisea, mpianatra, ray aman-dreny na mpampianatra ianao na te hahafanta-javatra tsotra izao, ity MOOC ity dia ho anao raha liana amin'ny kilasy fanomanana ara-toekarena sy ara-barotra ("Prepa HEC") ary sekoly fandraharahana lehibe ianao. Manontany tena ianao, ohatra, hoe inona no ianarantsika amin'ny fiomanana, inona ny sekoly azontsika ampidirina, inona no mety ho fahombiazana, inona no asa azontsika atao aorian'ny fianarana?