Mety ho asa ny fitantanana tetikasa matihanina mampahatahotra et saina. Ny fitantanana tsara ny tetikasa dia afaka mampihena ny adin-tsaina, manatsara ny vokatra ary manampy anao hahatratra ny tanjonao. Ity lahatsoratra ity dia mikendry ny hanome anao torohevitra azo ampiharina hanampiana anao hitantana tsara ny tetikasanao matihanina.

Farito ny tanjonao

Alohan'ny hanombohanao miasa amin'ny tetikasanao dia tsy maintsy mamaritra mazava tsara ny tanjonao ianao. Hanampy anao hifantoka sy hahalala izay halehanao izany. Rehefa avy namaritra ny tanjonao ianao dia afaka mamolavola drafitra amin'ny antsipiriany mba hanatratrarana ireo tanjona ireo.

Mitadiava fomba hanentanana ny tenanao

Rehefa nametraka ny tanjonao ianao dia mila mitady fomba hanentanana ny tenanao. Ny fomba iray hanaovana izany dia ny mamaly soa ny asa mafy ataonao amin'ny zavatra mahafaly anao. Mety ho fanomezana kely na fialan-tsasatra mendrika izany. Ankoatra izany, ny fitadiavana olona afaka mamporisika anao sy manampy anao hahatratra ny tanjonao dia mety hanampy tokoa.

Mitantana ny fotoananao

Tena ilaina ny mitantana ny fotoananao amin'ny fitantanana tsara ny tetikasanao. Mametraha tanjona fohy, antonony ary maharitra ary miezaha hanatratra izany. Mampiasà fitaovana toy ny kalandrie sy ny lisitry ny zavatra tokony hatao hanampiana anao hilamina. Miezaha koa manome tanjona azo tsapain-tanana ary aza manavesatra ny tenanao amin'ny asa.

Famaranana

Ny fitantanana tetik'asa matihanina dia mety hampatahotra sy hanahirana. Na izany aza, raha manaraka ny torohevitra azo ampiharina omena ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, dia ho afaka hitantana ny tetikasanao amin'ny fomba mahomby sy mamokatra kokoa. Mametraha tanjonao, mitadiava fomba hanentanana ny tenanao, ary mitantana tsara ny fotoananao. Amin'ny fanarahana ireo torohevitra ireo dia ho afaka hitantana tsara kokoa ny tetikasanao ianao ary hahatratra ny tanjonao.