Description

Ity fampianarana ity dia natao ho an'ny olona izay, noho ny antony iray na hafa, tsy maintsy mianatra any an-trano, irery, tsy misy mpampianatra. Voalohany, hianatra hametraka tanjona fianarana azo tanterahina isika. Avy eo isika dia hianatra manomana ny asantsika ary mitanisa ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fianarana samirery. Avy eo, hamelombelona ny fahalalantsika momba ny fandraisana an-tsoratra, ny fitadidiana, ny asan'ny tarika, ny fanadinana maneso ary ny kolontsaina. Misy fivoriana fohy sy tsotra 11. Handray an-tsoratra !

Mirary fiofanana tsara ho anao!