Hazavao ny fanirianao matihanina

Mba handrosoana amin'ny asanao dia zava-dehibe ny mahatakatra tsara izay tianao hotratrarina. Tafiditra amin'izany ny famaritana ny tanjonao matihanina. Ireo tanjona ireo dia tsy maintsy mazava sy mazava, nefa azo tratrarina sy mifanaraka amin'ny fahaizanao sy ny tontolon'ny asanao.

Voalohany indrindra, ilaina ny maka fotoana hisaintsainana ny fanirianao. Inona no tena tianao amin'ny fiainanao matihanina? Inona no karazana toerana mahasarika anao? Inona no fahaiza-manao tianao ho azo na hampivelatra? Inona avy ireo fanamby tianao ho resena?

Rehefa manana hevitra mazava momba izay tadiavinao ianao dia afaka manomboka mametraka tanjona manokana. Ny tanjona mazava dia mety ho, ohatra, ny hampisondrotra toerana iray ao anatin'ny roa taona manaraka, na hianatra fahaiza-manao vaovao ao anatin'ny fe-potoana voafaritra.

Farany, zava-dehibe ny mitadidy fa ny fametrahana tanjona amin'ny asa dia tsy zavatra ataonao indray mandeha ary ho an'ny rehetra. Mety hiova ny tanjonao rehefa mandeha ny fotoana, arakaraka ny traikefanao, ny zavatra mahaliana anao ary ny fahafahana mahazo anao. Noho izany dia ilaina ny mandinika tsy tapaka ny tanjonao mba hahazoana antoka fa mijanona ho manan-danja sy mandrisika izy ireo.

Mamorona drafitry ny hetsika hanatrarana ny tanjonao

Aorian'ny famaritana ny tanjonao, ny dingana manaraka dia ny mamorona drafitra hetsika hanatrarana azy ireo. Midika izany ny famantarana ireo dingana manokana tokony hataonao mba handrosoana mankany amin'ny tanjonao.

Hanombohana, eritrereto ny fahaiza-manao, ny fahalalana na ny fepetra tokony ho azonao mba hanatratrarana ny tanjonao. Inona avy ireo sakana mety hatrehinao ary ahoana no ahafahanao mandresy azy ireo? Inona ny fe-potoana isaky ny dingana?

Ny drafitry ny hetsika mahomby dia tokony ahitana tanjona manelanelana ihany koa, dingana kely kokoa sy azo fehezina izay hitondra anao any amin'ny tanjonao fototra. Ireo tanjona mpanelanelana ireo dia afaka manampy anao hijanona ho mazoto sy hahita ny fandrosoana ataonao.

Zava-dehibe koa ny fanaraha-maso tsy tapaka ny fandrosoanao. Mety ho tafiditra amin'izany ny fanombanana indray ny drafitry ny hetsika sy ny fanitsiana ny tanjonao mifanaraka amin'izany. Tsarovy fa ny zava-dehibe dia ny mijanona ho malefaka sy misokatra amin'ny fiovana, ary mifantoka amin'ny tanjonao farany.

Ny maha-zava-dehibe ny faharetana sy ny fampifanarahana

Mitaky fotoana sy ezaka ary fikirizana ny fanatrarana ireo tanjonao matihanina. Tsy azo ihodivirana fa hisy fanamby sy fihemorana eny an-dalana, fa ny fahatapahan-kevitrao hanohy hatrany no hitondra fiovana.

Tsarovy fa ny lalana mankany amin'ny fahombiazana dia tsy mirindra foana. Mety ilaina ny manitsy, mianatra fahaiza-manao vaovao, na manavao ny tanjonao. Ny fampifanarahana dia fahaiza-manao fototra amin'ny tontolon'ny matihanina ankehitriny. Mamela anao hiatrika ny fiovana sy handroso hatrany, na dia tsy mandeha araka ny nokasaina aza ny zava-drehetra.

Farany, tadidio fa ny dingana kely rehetra dia zava-dehibe. Ny fahaiza-manao tsirairay azo, ny tetikasa mahomby tsirairay, ny valin-kafatra manorina voaray, izany rehetra izany dia mitondra anao hanakaiky kokoa ny tanjonao. Noho izany dia miezaha foana, mianara ary mitombo, dia ho hitanao fa ho tratra ny tanjonao amin'ny asa.