Raha resaka fanoratana dia azo antoka fa miaina fitaintainanana somary miparitaka ianao. Nefa tsy afaka ny tsy hanoratra ianao anio. Mifanohitra amin'izany aza, miharihary ny fanoratana. Na izany aza, tsy mora foana ny manoratra tsara izay tianao holazaina. Ny fahazoana azy tsy misy ambiguity sy fisafidianana ny teny mety dia mila traikefa.

Tsy toy ny miteny, izay tonga tampoka amintsika isan'andro, ny fanoratana dia tsy dingana voajanahary. Mbola sarotra amin'ny olona maro ny manoratra, satria irery ianao matetika miaraka amina pejy foana, dia ianao irery no mahalala ny valiny tadiavina. Mampatahotra noho izany ny fanoratana; tahotra noho ny tsy fahampian'ny fahaizana manoratra. Rehefa dinihina ny soritra avelan'ny olona iray rehefa manoratra, dia matahotra ny mamela soritra ratsy, izay mety hampidi-doza.

Ny manoratra dia mihanjahanja eo imason'ny hafa

Amin'ny fanehoana ny tenany amin'ny alàlan'ny fanoratana, «manala sarona ny tenantsika isika, mety hitarika ny hafa tsy hanana endrika tsy lavorary […]". Betsaka ny fanontaniana mipetraka izay ezahantsika valiana matetika: marina ve ny fanoratako? Tena efa nosoratako ve izay kasaiko holazaina? Hahatakatra ny zavatra nosoratako ve ireo mpamaky ahy?

Tahotra ankehitriny sy maharitra momba ny fomba ahitan'ny mpandray anay ny fanoratanay. Ho azony tsara ve ny hafantsika? Ahoana no hitsarany azy ary hanome azy ny saina ilaina?

Ny fomba fanoratanao dia mijanona ho iray amin'ireo fomba hianaranao bebe kokoa momba ny tenanao. Ary izany no atahoran'ny ankamaroan'ireo izay nanomboka ny zavatra niainany tamin'ny fanoratana. Ny fahitan'ny hafa ny vokarantsika. Raha ny marina dia io no zavatra voalohany manelingelina antsika, omena ity fanahiana manerantany ity ho tsarain'ny olon-kafa, mba hadihadiana na hokianina. Firy amintsika no mitanisa ny soritr'aretin'ny "pejy banga" hanehoana ireo sakana misakana antsika tsy hahita hevitra na fitaomam-panahy? Amin'ny farany, io sakana io dia miankina amin'ny tahotra indrindra, ny tahotra "manoratra ratsy"; tampoka teo, ity tahotra ity raha tsy nahy naneho tsy fahalavorariana ireo mpamaky.

HAMAKY  Mariho ny fakana an-tariby, toro-hevitra mahomby

Betsaka ireo izay voamarika tamin'ny asany tany am-pianarana. Nanomboka tamin'ny sekoly ambaratonga voalohany ka hatramin'ny sekoly ambaratonga faharoa dia samy nandray anjara tamin'ny sanganasa, famoronana, sanganasa, sanganasa, fanazavana an-tsoratra, sns. Ny fanoratana dia fototry ny fianarantsika hatrizay; ny asa soratray amin'ny ankapobeny dia mamaky, manitsy, ary indraindray ihomehezan'ny mpampianatra.

Adinoy ny lasa manoratra tsara

Amin'ny maha olon-dehibe antsika dia matetika isika no mahatsapa izany tahotra ny famakiana izany. Na dia mety ho zava-dehibe aza ny famakiana antsika, dia mety ho sarotra amintsika ny manitsy, maneho hevitra, mamoaka, maneso. Inona no holazain'ny olona momba ahy rehefa mamaky ny asa soratro aho? Inona no sary homeko ny mpamaky? Ary koa, raha ny mpamaky no lehibeko, dia nanao izay tsara kokoa koa aho mba tsy hampiharihary ny tenako sy hamelana ahy. Toy izao no mety hampatahotra ny fanoratana rehefa miasa amina orinasa iray.

Na eo aza ny zava-misy fa mampatahotra olona maro ny fanoratana amin'ny orinasa dia misy ny vahaolana. Tsy maintsy "mitsahatra" manoratra fotsiny isika araka izay ampianarina any an-tsekoly. Eny, mifanohitra tanteraka izany, saingy marina. Ny fanoratana amin'ny orinasa dia tsy misy ifandraisany amin'ny asa soratra. Tsy mila manan-talenta ianao. Voalohany, fantaro tsara ny toetra sy ny fanamby amin'ny fanoratana matihanina, ny fomba ary ny fahaiza-manao sasany, indrindra ny fampiharana. Mila mandalo an'ity dingana ity fotsiny ianao ary tsy hampatahotra anao intsony ny soratra.