Делумна активност: стекнување платено отсуство

Делумна активност се поставува кога компанијата е принудена да ја намали или привремено да ја прекине својата активност. Системот овозможува да се обештетат вработените и покрај неработеното време.

Забележете дека периодите кога вработените се ставаат во делумна активност се сметаат за ефективно работно време за стекнување на платено отсуство. Така, сите неработни часови се земени во предвид за пресметка на бројот на стекнати платени отсуства (Закон за работни односи, чл. Р. 5122-11).

Не, не можете да го намалите бројот на платени одмори што ги стекнал работникот заради делумна активност.

Вработениот не ги губи платените денови за годишен одмор заради периодите кога е ставен во делумна активност.

Делумна активност: стекнување на RTT денови

Прашањето може да се појави и во врска со стекнувањето денови на РТТ. Можете ли да го намалите бројот на RTT денови поради периоди на делумна активност? Одговорот не е толку едноставен како стекнувањето денови за платен одмор.

Навистина, зависи од вашиот колективен договор за намалување на работното време. Одговорот ќе биде различен ако стекнувањето на RTT

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  „Изборот на учење на далечина ја одразува зрелоста, претприемачкиот дух и одлучноста“