Геолокација и работно време: многу надгледувана алатка за контрола

Геолокацијата е процес што овозможува непосредна географска локација, особено на возилата на компаниите што ги користат вработените. Овој уред може да овозможи, на пример, да се контролираат и потврдат движењата на персоналот на страницата. Исто така се користи за контрола на работното време.

Но, овој систем може брзо да претставува упад во приватноста. Навистина, тоа овозможува постојано да се знае позицијата на вработените. Ова е причината зошто деактивирање на уредот мора да се примени надвор од работното време. Вработените исто така мора да имаат пристап до податоците запишани во оваа алатка за геолокација.

Употребата на геолокација мора да биде оправдана според природата на задачата што треба да се изврши и да биде сразмерна на бараната цел.

Да, можете да користите геолокација за да го контролирате работното време на вашите вработени. Но, неговата жалба е предмет на одредени услови.

Геолокација и работно време: забрането е регрес доколку е можно да се постави друг систем

Мора да покажете дека системот за геолокација што е имплементиран е единствениот што овозможува да се контролира работното време на вработените. Запомнете дека има ...