Заштита на младата мајка

Знаеме дека бремената жена ужива посебна заштита. Работникот е заштитен за:

нејзината бременост; сите периоди на суспензија на нејзиниот договор за вработување на кои таа има право според нејзиното породилно отсуство (Кодекс на труд, чл. L. 1225-4).

Оваа специфична заштита од отпуштање исто така продолжува 10 недели по завршувањето на породилното отсуство.

Заштитата е апсолутна за време на периоди на прекинување на договорот за вработување (породилно отсуство и платено отсуство по породилно отсуство). Тоа е, отказот не може да стапи на сила или да биде известен за време на овие периоди.

Меѓутоа, постојат случаи кога неговото разрешување е можно, но причините се ограничени:

сериозно лошо однесување на вработената, кое не смее да биде поврзано со нејзината состојба на бременост; невозможно е да се одржи договорот за вработување од причина што не е поврзана со бременост или породување.

Заштита на младиот тато

Заштита од отказ не е ограничена само на мајката на ...